Menu

Vejledning til trænere

image Genåbning af fodbolden i FfF

Vejledning for trænere.

 • Man møder ikke til træning, hvis man har symptomer på Covid19, eller bor sammen med eller har været i kontakt med en person, som er testet positiv.
 • Kun træneren har adgang til boldrum og boldcontainer, og skal alene tage bolde og kegler ud.
 • Det er ikke tilladt at bruge overtræksveste.
 • Der må max trænes i grupper af maksimum 25 personer inklusive voksne, og der må ikke skiftes ud i grupperne under træningen.
 • Hvis en spiller ikke er tilmeldt træning - kan træneren afvise spilleren at deltage i træningen.
 • Alle har vasket hænder/sprittet hænder af hjemmefra. Der vil derudover være håndsprit til rådighed på udvalgte steder i FfF.
 • Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe.
 • Der skal holdes afstand til hinanden under træningen.
 • Træningen kan gennemføres med sporadisk fysisk kontakt.
 • Under træning er det kun den ansvarlige træner, der må flytte kegler og mål.
 • Der må ikke skiftes ud i grupperne under træning. De enkelte grupper skal holdes separate og må ikke blande sig med hinanden under træning.
 • Træneren rengør materialer efter træning. Der vil være rengøringssteder til dette.
 • Hvis en spiller/forældre eller en træner/leder får symptomer på sygdom, og får konstateret COVID-19, skal klubben, trænere og medspillere orienteres om dette.
 • Der opdateres løbende via FFF´s hjemmeside www.Fredericiaff.dk samt på facebooksiden for trænere og ledere. I bedes løbende fortsat orientere jer.